Commissies en werkgroepen

[Binnen de Stichting CCSE zijn een aantal commissies en werkgroepen actief om invulling te geven aan het bereiken van de geformuleerde doelstellingen. Het bestuur zal samen met de werkgroepen de stukken voorbereiden en aanbieden aan de examen commissie. Vervolgens nemen zij de verantwoordelijkheid van de uitvoering over.

Examen Commissie

Deze commissie volgt de totstandkoming van het curriculum en bewaakt de kwaliteit van examinering alsmede de kwaliteit van het CSE-niveau.

Jos Zawierko

Jos Zawierko is als chemicus afgestudeerd in Amsterdam en is ruim twintig jaar betrokken bij het International Programme on Chemical Safety, een internationaal samenwerkingsverband van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie ILO en de EU voor chemische veiligheid. Hij maakt deel uit van een internationaal netwerk van specialisten dat ontwikkelingen over gevaarlijke stoffen vorm geeft en uitdraagt.

Jos heeft diverse werken over gevaarlijke stoffen gepubliceerd, verschillende symposia georganiseerd en cursussen hierover opgezet. Daarnaast is hij jarenlang betrokken bij de uitgave Chemiekaarten en als consultant verbonden aan de chemische industrie.

Henk Jans

Henk Jans studeerde chemie en medicijnen en was tot 2010 werkzaam als arts, medisch milieukundige bij het Bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD-en in Brabant en Zeeland. Sinds 2010 werkt hij als zelfstandig adviseur/expert op gebieden van milieu en gezondheid en gevaarlijke stoffen. In de functie als arts, medische milieukunde heeft hij ruime ervaring op het gebied van risicobeoordelingen in het kader van allerlei kleinschalige en grootschalige milieu-incidenten. Zo is hij betrokken geweest als medisch adviseur bij de brand bij Chemie-Pack op Moerdijk (2011), bij het grote asbestincident op Kanaleneiland Utrecht (2012) en bij de grote asbestbrand in Roermond (2014).

Landelijk is hij actief in verschillende werkgroepen en commissies op het terrein van milieu, veiligheid en gezondheid. Daarnaast is hij betrokken geweest bij het ontwikkelen van protocollen op het gebied van RNBC-terrorisme en Ongevallen Gevaarlijke Stoffen en het opstellen van een programma voor de opleiding tot GAGS. Henk is tevens al jarenlang als voorzitter van de medische commissie betrokken bij de uitgave Chemiekaarten.

Remko Houba

Remko Houba (MSc 1988, PhD 1996) is trained as industrial hygienist and epidemiologist at the Wageningen University, the Netherlands. He earned his PhD in 1996 with a large-scale epidemiological investigation on occupational respiratory allergy in bakery workers in the Netherlands. Main focus of the thesis was to develop methods to measure airborne allergens in bakeries and to model allergen exposure for the epidemiologic investigation with the aim of studying exposure-response-relationships for sensitization. In 1997 and 1998 he earned a research grant from the US National Research Council and during this period he worked on several research projects at the Division of Respiratory Disease Studies ofNIOSH. After a short period as assistent professor at the Maastricht University with a focus on teaching industrial hygiene, he worked 10 years as industrial hygienist in an occupational health service as a consultant for many companies. Biologic agents and occupational lung diseases has always been an important topic during this period. He is currently working as an industrial hygienist at the Netherlands Expertise Centre for Occupational Respiratory Disorders (Utrecht, The Netherlands) in a multidisciplinary team (lung physician, occupational physician, industrial hygiene). Since 2013, he combines this with his work as occupational hygienst for the Expertice Centre for Toxic Agents (part of Arbo Unie). In all these jobs the primary focus was on industrial hygiene and exposure assessment, but the subject was approached from different angles (research versus practice & primary prevention versus clinical setting).

Werkgroep CCSE Permanente educatie online.

De werkgroep CCSE permanente educatie online heeft als doel om een interactief platform voor permanente educatie te ontwikkelen samen met SDU uitgevers. De bedoeling is dat je als CCSE-er een jaar lang in een fictief bedrijf allerlei situaties moet oplossen, en cases moet beantwoorden met inbegrip van alle actualiteiten.

Bestuur

Formeel bestuur: SDU

Gedelegeeerd bestuur is:

Roy Hoogland – Voorzitter ai.

Aglaé Harms – Secretaris

Merel Oorschot – Communicatie

iesja Westerbeek – Kwaliteit